Kim jest animator sportowy?

Animator to człowiek, który inicjuje, kreuje i pobudza do uprawiania aktywności fizycznej. W ruchu, w aktywności fizycznej jest coś magicznego - jak się na dobre w tę pętle wpadnie, nie można z niej wyjść. Organizm ludzki jest po to by go wprawiać w ruch. Ideą programu Lider Animator jest wyszukiwanie takich animatorów ruchu.

Czym powinien wyróżniać się lider animator?

Zdrowy, radosny, pełny pozytywnych emocji i aktywny styl życia - takie wartości nadają kierunek pracy naszym Liderom Animatorom. Lider - to człowiek, który z własnej inicjatywy podejmuje działanie na rzecz rozwoju swojego środowiska. Nasi Liderzy to zaangażowani społecznicy otwarci na nowe formy aktywności fizycznej, którzy nie boją się pracy i podejmowania nowych i trudnych wyzwań! Ale przede wszystkim to ludzie pozytywnie nastawieni do życia, którzy zarażają swoim zaangażowaniem innych. Program Lider Animator stawia na Lidera i jego projekt. Uważam bowiem, że ludzi przyciąga połączenie osobowości i kreatywności.

W Polsce mamy dużo animatorów sportu?

Po trzech edycjach, już wkrótce będziemy w trakcie rekrutacji do 4.edycji patrząc na ilość zgłoszonych animatorów sportu, mogę powiedzieć, że jest ich wielu. Misją Fundacji Sport Support jest dotarcie do nich, potem już tylko pomagamy im rozwinąć skrzydła. Myślę, że w Polsce mamy wielu animatorów tylko trzeba umieć ich odnaleźć. Program Lider Animator jest jedną z takich możliwości. Lista zgłoszonych Liderów i wskazuje ludzi zarówno z dużych jak małych miejscowości. Zobaczymy jaka będzie struktura zgłoszeń w tym roku?

Skąd pomysł na akcję Lider Animator?

Wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w projekty sportowe pozwoliło nam zwrócić uwagę na potrzebę i znaczenie sportu oraz aktywności fizycznej w lokalnych społecznościach. Fundacja Sport Support została założona przez grupę osób nauczycieli wych.fizycznego, lekarzy oraz fizjoterapeutów, które razem od kilkunastu lat tworząc i organizując masowe imprezy sportowe takie jak m.in 14 lat Coca-Cola Cup, 4 edycje turnieju Real Junior Cup, propagują ideę sportu powszechnego oraz aktywnego stylu życia. Organizowanie tych imprez w całej Polsce przez 14 lat pozwoliło nam poznać osobiście wielu trenerów, nauczycieli oraz instruktorów sportu. Zobaczyliśmy, z jakimi przeciwnościami losu muszą zmagać się na co dzień i, że ich praca i indywidualny wysiłek jest kluczem do aktywizacji naszego społeczeństwa. Narodził się pomysł stworzenia programu grantowego skierowanego do lokalnych animatorów sportu, który nie narzuca żadnej określonej formuły. I tak powstał program Lider Animator, który oferuje wsparcie finansowe i merytoryczne dla rozwoju lokalnych inicjatyw sportowych w kraju.

Wszyscy animatorzy, których projekty spodobają się jury, zapraszani są do Akademii Lidera. Na czym polegają zajęcia w jej ramach?

Akademia Lidera to mój pomysł na stworzenie możliwości animatorom do networkingu. Przede wszystkim daje możliwość poznania się ze sobą wszystkim laureatom zaproszonym na Akademię, bo tak tworzy się społeczność, która stanowi siłę w ruch na rzecz zwiększania aktywności fizycznej. Animatorzy wzajemnie uzupełniają się, przenikają i łączą siły w swoich działaniach. Akademia Lidera poza okazją do wymiany doświadczeń oferuje także wsparcie merytoryczne. Specjalnie przygotowane szkolenia wzbogacają wiedzę animatorów oraz wyposażają ich w narzędzia ułatwiające realizację podejmowanych przez nich działań. Oczywiście jest to również drugi etap prezentacji swoich pomysłów bezpośrednio przed Komisją. Co roku roku laureaci zapoznają z różnymi tematami m.in z podstawowymi technikami skutecznej komunikacji i efektywnej prezentacji, motywacji do sportu czy z tematyką sprawności funkcjonalnej " Programem Przygotowania Ogólnorozwojowego w Ujęciu Funkcjonalnym dla Dzieci i Młodzieży Szkół Podstawowych, Ponadpodstawowych oraz Uczelni Wyższych" przygotowanym w partnerstwie z MSiT, oraz treningiem sensomotorycznym.

DARIUSZ ŚLADOWSKI - NAUCZYCIEL WF-U W BARDO W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM - JEDEN Z LIDERÓW ANIMATORÓW

30 lat pracy i spotkało mnie coś niezwykłego, coś co siłą rzeczy zmusza do bardzo głębokiej refleksji. Wydaje mi się, że jestem młodszy o kilkanaście lat i mało tego: mam wrażenie, że moja praca nabiera nowego charakteru. Poznałem nowych, fantastycznych ludzi, w których  jest mnóstwo pasji i niesamowitych pomysłów. 

Na współczesnym rynku liczba wszelkiego rodzaju ofert szkoleniowych, konkursowych jest niewątpliwie olbrzymia. W gąszczu tych propozycji znaleźć coś, co spełni oczekiwania w stu procentach nie jest łatwe. Nigdy bym nie przypuszczał, że jedno ogłoszenie o programie Lider Animator przeczytane na stronie internetowej SZS Dolny Śląsk tak znacząco  wpłynie na moje życie. Dlaczego właśnie to ogłoszenie? Myślę, że istota leżała w prostocie treści „opisz krótko swoją imprezę, przygotuj krótką prezentację…” I pojawiło się to światełko nadziei, że może wreszcie inicjatywa, która oprze się na zaufaniu do działaczy, że o sukcesie nie będzie decydował stos dokumentacji, wkładów własnych, poręczeń itd.,  tylko to, do czego się tak naprawdę nadajemy i do czego jesteśmy przygotowani – praca, pomysł i realizacja. Trafiłem w dziesiątkę!

 Dwukrotny udział w Programie Lider Animator „Obudź swoje ciało” to kilka wyjątkowo wartościowych szkoleń, prowadzonych przez fantastycznych znawców tematyki, poznanie nowych trendów w wychowaniu fizycznym, nowych przyborów treningowych i sposobów ich praktycznego wykorzystania. Spotkanie z Olimpijczykiem Kajetanem Broniewskim i jego motywujące opowieści na każdym uczestniku pozostawią energetyzujące wrażenie. To także grant finansowy. Dla mnie był ważny przed pierwszym udziałem w Akademii Lidera w Piszu. Ale w drodze powrotnej już marzyłem, żeby w roku następnym znowu się znaleźć w gronie wyróżnionych. I wtedy nie myślałem już o aspekcie finansowym programu, ale o ponownym spotkaniu z niesamowitymi ludźmi.

Sposób docenienia i wręczania grantów laureatom programu, podczas specjalnie organizowanego Kongresu Animatorów w Centrum Olimpijskim, z całą pewnością pozostanie w pamięci nas wszystkich.

 Udział przedstawicieli Programu Lider Animator w mojej lokalnej imprezie Mini Maraton MTB Jesień w Mieście Cudów był jednym z najważniejszych wydarzeń w krótkiej historii działalności naszego stowarzyszenia. Pomoc organizacyjna, szkoleniowa, medialna, materiałowa i reklamowa ze strony fundacji są do dnia dzisiejszego nie do przecenienia.

Program Lider Animator to idea, która mnie autentycznie przebudziła. Jeszcze niedawno myślałem po cichu o emeryturze, a dziś…? Dziś jestem nauczycielem jeszcze bardziej twórczym i poszukującym. I mam marzenia: chcę uczestniczyć z Tomkiem w Nighskaitngu w Warszawie, zatańczyć na największym maratonie zumby u Mariki, zorganizować warsztaty rolkarskie dla naszej młodzieży wspólnie z Bartkiem i Marcinem, pobiegać z dużą grupą mieszkańców nocą po naszym Mieście Cudów, zagrać w kosza z Kacprem i zdobyć 76 punktów. Jaka jest średnia życia polskiego wuefisty? Czy są takie badania? Bo jeszcze chciałbym zaliczyć wszystkie piątki w Koszalinie, pobiegać w Ostródzie, w Częstochowie też przecież wypada. A siatkówka w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, nordic walking z Krysią w Kolbuszowej?  Przynajmniej u Marka w Kościelisku już byłem!

My mamy swoje pomysły na krzewienie aktywności fizycznej wśród naszej lokalnej społeczności. Główni organizatorzy Programu Lider Animator „Obudź swoje ciało” mają pomysł, aby rokrocznie grupa takich ludzi jak my mogła się spotkać na Akademii Lidera. Za ideę, zmysł organizacyjny i prawdziwą przyjaźń serdeczne słowa podziękowania dla Doroty i Roberta Kuligowskich. Tak trzymać!