Również osoby w średnim wieku oraz seniorzy, często już obciążeni chorobami układu sercowo naczyniowego, decydują się na zmianę trybu życia. Jako kardiolodzy  gorąco do tego zachęcamy. Warto jednak, niezależnie od wieku, zgłosić się do lekarza.

W pracownie wydolnościowe wykonują  klasyczne próby wysiłkowe oraz wysiłkowe testy spiroergometryczne. Badania te pozwalają na obiektywną ocenę wydolności fizycznej organizmu, zaprogramowanie odpowiedniego treningu zarówno dla sportowców wyczynowych jak i osób rozpoczynających aktywność fizyczną oraz na pogłębienie diagnostyki, jeśli we wstępnej ocenie lekarskiej pojawiają się nieprawidłowości.

Próba wysiłkowa polega na monitorowaniu zapisu EKG, tętna i ciśnienia tętniczego podczas wysiłku na bieżni lub ergometrze przy stopniowo wzrastającym obciążeniu. Badanie spiroergometryczne wzbogacone jest o pomiar przepływu gazów, zużycia tlenu, wydychanego dwutlenku węgla i wentylacji minutowej.

Obecnie rośnie popularność aktywnego stylu życia. Nie tylko młodzi ludzie uprawiają sport. Również osoby w średnim wieku oraz seniorzy, często już obciążeni chorobami układu sercowo naczyniowego, decydują się na zmianę trybu życia. Jako kardiolodzy  gorąco do tego zachęcamy. Warto jednak, niezależnie od wieku, zgłosić się do lekarza. Badanie  sportowców oparte na wywiadzie, badaniu przedmiotowym oraz zapisie EKG jest oficjalnie zalecane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Każdy może sprawdzić swoją wydolność

Odmiennie podchodzimy do oceny młodych sportowców i sportowców w starszym wieku, obciążonych większym ryzykiem lub z istniejącymi już schorzeniami. Uprawianie sportów opartych na współzawodnictwie przez młodych ludzi zwiększa ryzyko nagłego zgonu sercowego

"Intensywna aktywność fizyczna sprzyja ujawnianiu istniejących problemów jak kardiomiopatia przerostowa".

 W przypadku osób uprawiających sport w starszym wieku, największe ryzyko stanowi choroba wieńcowa. Próba wysiłkowa jest ważnym ogniwem w ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowo – naczyniowego oraz diagnostyce w kierunku choroby wieńcowej czy arytmii. Jednym z podstawowych wskazań do wykonania testu wysiłkowego jest planowane rozpoczęcie aktywności fizycznej przez osoby w średnim wieku prowadzące siedzący tryb życia. Ponadto dla pacjentów po incydentach sercowo- naczyniowych, które zachęcamy do uprawiania sportu, próba wysiłkowa jest koniczna do zaprogramowania bezpiecznego treningu.

Poza wskazaniami medycznymi badania wydolnościowe odgrywają  niezwykle ważną rolę zarówno w sporcie zawodowym jak i amatorskim. Próba spiroergometryczna pomaga określić możliwości organizmu zawodnika, zaplanować indywidualny program  treningów fizycznych oraz monitorować ich skuteczność.

Jak oczytać wyniki wydolnościowe?

Podstawowe parametry  uzyskiwane w czasie próby wydolnościowej to maksymalne pochłanianie tlenu , tzw.  pułap tlenowy (VO2max), szczytowe pochłanianie tlenu (VO2peak), próg beztlenowy (AT). Klasyczne kryterium wydolności fizycznej stanowi maksymalne pochłanianie tlenu (VO2max) – im wyższy pułap tlenowy, tym większe możliwości sportowca przy wykorzystaniu  ekonomicznych energetycznie procesów tlenowych, bez szybko narastającego zmęczenia. Wartość VO2max może ulegać zwiększeniu poprzez prawidłowo prowadzony trening. Dla oceny wydolności istotny jest również  próg beztlenowy (AT ang. anaerobic treshold). Zawodnicy o podobnym pułapie tlenowym (VO2max) mogą osiągać różne wyniki w sportach wytrzymałościowych, a także poprawiać swoją wytrzymałość, pomimo stabilizacji VO2max. Wynika to z wyższego progu beztlenowego (AT) – czyli pułapu wysiłku, powyżej którego pojawia się kwasica metaboliczna. Im wyższy AT, tym większa progowa intensywność wysiłku, przy której zaczynają dominować  przemiany beztlenowe, co świadczy o wyższej wytrzymałości organizmu.

Podsumowując, badania wydolnościowe  osób aktywnych fizycznie są potrzebne. Przede wszystkim pomagają w identyfikacji problemów zanim rozpoczniemy przygodę ze sportem. Osobom już trenującym dają możliwość doboru optymalnych obciążeń treningowych i odpowiadającej tym obciążeniom częstości skurczów serca z jaką powinien być prowadzony trening. Właściwie dobranie obciążeń treningowych gwarantuje pełne wykorzystanie czasu ćwiczeń dla osiągnięcia najlepszych efektów. Wysiłek o zbyt małej intensywności  nie przynosi wymiernych korzyści zdrowotnych i wydolnościowych. Z kolei stosowanie zbyt intensywnych obciążeń to ryzyko urazu, kontuzji, czy przetrenowania, przy braku efektywnych zmian wydolności.